1396-7-16 03:30:00
441

همه چیز در مورد جذب سرمایه و تامین مالی با محوریت جمع آوری حامیان مالی خرد ...

 

* کراودفاندینگ[کرادفاندینگ] چیست؟ (crowdfunding) :

 

- Crowd : جمعیت

- fund : صندوق

- funding : منابع مالی

تأمین مالی جمعی : برای انجام سطوح مختلف برنامه ها و پروژه های علمی و فناوری و ... نیاز به سرمایه است. اگر یک تیم و یا شرکت صاحب ایده و طرح توان هزینه کرد در آن پروژه را نداشته باشد چه کاری باید انجام دهد؟

این سوال مهم در گذشته دارای پاسخهای مانند :

- دریافت وام

- اجاره و یا فروش دارایی ها

- پیدا کردن سرمایه گذار

- فروش و یا مشارکت آن طرح و ایده

ولی در سالهای اخیر یک روش دیگری به این موارد اضافه شده است و آن تامین سرمایه و هزینه های انجام پروژه و طرح ها از طریق حامیان مالی مردمی و اجتماعی است که از قانون قطره قطره یک توان مالی دریایی خوبی برای آن تیم و شرکت مهیا می شود که می تواند به آن اهداف و دستاوردهای خود برسد.

 

ورژن جدید از ما می توانیم ... باهم برای هم ...

 

* ویژگی های خوب و متمایز کننده تامین مالی جمعی :

همه می توانند با هر میزان توان حمایت کنند : خیلی از افراد از یک طرح و یک ایده خوششان می آید ولی نمی دانند چگونه می توانند از آن حمایت کنند و یا توان مالی آنها اجازه این حمایت را نمی دهد ولی اتفاق های خوبی مانند "حامیان" این امکان را فراهم کرده تا تیم های ایده پرداز استارتآپها و یا شرکتهای دانش بینان بتوانند محصولات و خدمات خوب خودشان را به سرانجام برسانند.

در به ثمر رسیدن یک طرح و ایده سه بخش وجود دارد :

اول ) تیم استارت آپی و یا شرکت دانش بنیان و یا افرادی که دارای ایده های پرورش یافته و آماده پیاده سازی هستند.

دوم ) حامیان ایده ها و پروژه ها

سوم ) ابزار ارتباطی و هدفمند کننده ( مشاوره و تسهیل کننده)

 

سامانه حامیان (HamiOn) با مهیا کردن یک بستر و ابزار مناسب سبب اتصال و ارتباط موثر بین افراد علاقه مند به حمایت و مشارکت در ایده و پروژه ها و صاحبان ایده و کارآفرین شده است, کیفیت و توانمندی این ارتباط در آینده سبب افزایش رفاه اجتماعی و کاهش هزینه ها و اتلاف آن خواهد شد.

 

از کجا شروع کنیم؟

پیدا کردن یک سرمایه گذار برای ورود سرمایه کلان به پروژه ها و طرح ها به خاطر شرایط اقتصادی کار ساده ای نیست ولی به کمک سامانه حامیان می توانیم به جای یک سرمایه گذار کلان از چندین سرمایه گذار و یا حامی خرد برای تامین سرمایه خود بهره مند شویم.

کراودفاندینگ ... عناوین دیگری از این رویداد اجتماعی :

جذب سرمایه جمعی (جمع‌سپاری) .. تأمین مالی جمعی .. تأمین مالی جمعی