1396-3-28 03:30:00
491

انعقاد قرارداد همکاری سایت حامیان با موسسه خیریه عروج نیکان

بر اسس این قرارداد که میان سایت حامیان و موسسه خیریه عروج نیکان به شماره ثبت 39179 منعقد گشته است، دو طرف توافق نمودند که پروژه های خیریه موسسه عروج نیکان با استفاده از پلتفرم و خدمات سایت حامیان، به جمع آوری حمایت های مردمی بپردازند.

شایان ذکر است موسسه خیریه عروج نیکان، سابقه طولانی در طرح های خیریه مانند: بیمه نامه های عمر ایتام، توزیع دارو و پوشاک، طرح های توانمندسازی محرومین و غیره دارد.